ภาษา:ภาษาไทย
Language

การสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบท

Published: 2022-05-20 18:00:30
Share this with

การสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบทวางจุดสำคัญอยู่ที่การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตในชนบท เพราะว่ามีแต่อุตสาหกรรมการผลิตเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้ว รายได้ของบรรดาเกษตรกรจึงจะสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงได้ อุตสาหกรรมการผลิตที่จะพัฒนาก่อนในชนบทมีอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การท่องเที่ยว และอีคอมเมิร์ซ โดยจะประกันให้อุตสาหกรรมการผลิตในชนบทไม่เพียงแต่จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งยังต้องมีคุณภาพและมีความยั่งยืน

เกษตรกรเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบท ดังนั้นจีนจะให้ความสำคัญต่อการอบรมเกษตรกรเพื่อให้บรรดาเกษตรกรรักการทำไร่ไถนา มีเทคนิค และทักษะอาชีพ อีกทั้งจะใช้นโยบายพิเศษด้านบุคลากร การคลัง และการเงินเพื่อดึงดูดบุคลากรด้านต่าง ๆ ไปทำงานในชนบท

永利彩票app下载การสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบทยังเน้นว่า ไม่เพียงแต่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในชนบทเท่านั้น หากยังจะสร้างจิตวิญญาณในชนบทอีกด้วย ไม่เพียงแต่จะพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น หากยังจะสร้างสรรค์อารยธรรมและวิถีชีวิตแบบใหม่อีกด้วย ซึ่งรวมถึงการรักษาและสืบสานเอกลักษณ์ของชนเผ่าต่าง ๆ และพื้นที่ต่าง ๆ โดยจะพัฒนาวัฒนธรรมการเกษตรดั้งเดิมแบบเรียบง่ายกับอารยธรรมที่ทันสมัยอย่างกลมกลืนกัน พัฒนาหมู่บ้านและอำเภอเก่าแก่โบราณที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พัฒนาหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อย คุ้มครองที่อยู่อาศัยดั้งเดิม คุ้มครองโบราณสถานและโบราณวัตถุในชนบท ตลอดจนมรดกวัฒนธรรมในชนบท เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทั่วถึงชนบท อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเยาชนในชนบทด้วย

1 2

Share this story on

太阳娱乐游戏平台官网-网页版下载 太阳集团所有网址-APP专业版下载 菲律宾太阳娱城app_官方下载 大阳城集团娱乐手机下载版-最新版下载 银河娱乐app官方下载_苹果版APP下载 永利app官方下载-安卓v4.3.7版下载